Doelstellingen en statuten

Het Buurtplatform Wolder is in september 2005 opgericht. Het buurtplatform wil alle Woldenaren vertegenwoordigen. Sinds januari 2008 beschikt het buurtplatform over statuten en staat het geregistreerd als Stichting Buurtplatform Wolder bij de Kamer van Koophandel.

De stichting heeft ten doel het versterken van de sociale infrastructuur van Wolder, de verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van wonen en woonomgeving, het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij de buurt en de verbetering van de veiligheid en het imago van de buurt. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ondersteunen, begeleiden en organiseren van activiteiten en het stimuleren van initiatieven, en door te fungeren als een overlegorgaan met onder meer gemeente, woningcorporaties, politie, buurtbeheerbedrijven, aannemers en alle andere mogelijke partijen (natuurlijke- en rechtspersonen) die in de wijk actief kunnen zijn voor zover het om gemeenschappelijke aangelegenheden gaat.

Link naar oprichtingsstatuten


De nieuwe site van Buurtplatform Wolder is online. Er wordt echter nog aan een aantal details gewerkt. Mocht u over de inhoud vragen hebben, dan kunt u ons mailen.


De Blouwe Optoch Wolder De Greune

Bekijk de foto's van de Wolderse carnavalsoptocht op:https://www.facebook.com/BuurtplatformWolder

 

 

Nieuw emailadres Buurtplatform Wolder

U kunt het Buurtplatform Wolder voortaan bereiken op: buurtplatformwolder@gmail.com

 

Reconstructie groen in Wolder

De gemeente is begonnen met de reconstructie van de groenvoorziening op diverse plekken in Wolder. Zo worden o.a. het Mgr. Vranckenplein, de Veulenerbank en de Zepperenbank voorzien van nieuwe beplanting. Klik op de straatnaam om de plannen voor de herbeplanting van de omgeving te bekijken: Mgr. Vranckenplein, Veulenerbank/Zepperenbank, Zepperenbank/Mechelerbank, Felix Bockenstraat en Redemptielaan.

Aanmelding voor plaatsing AED aan huis

Voor de wijk Campagne zoeken we een adres waar een AED geplaatst kan worden. Heeft u een mogelijkheid om een AED aan huis te plaatsen, email aan buurtcampagne@gmail.com of een briefje bij het secretariaat (Medoclaan 220).

U kunt zich nog steeds aanmelden voor de reanimatietrainingen (inclusief AED-training) die door de buurtplatforms Wolder en Campagne en voetbalvereniging Leonidas-W worden georganiseerd. Inmiddels hebben zo'n 33 buurtgenoten de training gevolgd. De reanimatietraining neemt in totaal slechts ca. vier uur van uw tijd in beslag. Zodra er weer voldoende aanmeldingen zijn wordt een nieuwe training georganiseerd. Voor meer informatie klik hier. Aanmelden voor de reanimatietrainingen kan via woldercampagne.aed@gmail onder vermelding van uw voor- en achternaam, uw adres en leeftijd.


Buurtvlag Wolder

Op de tweede dag van de Ronde van Wolder op 30 juni a.s. 2013 werd om 14.30 op het Mgr. Vranckenplein de buurtvlag van Wolder overhandigd aan Bureau VIA2018. VIA2018 was samen met Tout Maastricht initiatiefnemer van De Buurt kleurt 2018. Het doel van De Buurt kleurt 2018 was de kandidatuur van Maastricht en de Euregio voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 bij de bewoners van Maastricht onder de aandacht te brengen. Door zelf een buurtdag te organiseren bekenden de buurten kleur en gaven ze publiekelijk hun steun aan de kandidatuur. De buurten zijn als het ware de vaandeldragers voor cultuur en maakten ieder zelf een buurtvlag die tijdens het evenement werd overhandigd aan Bureau VIA2018. Het stokje werd vervolgens doorgegeven aan een volgende buurt in Maastricht. 
Sinds juni 2012 hebben vele buurtplatforms van Maastricht het initiatief omarmd en het geïntroduceerd binnen een bestaand evenement, of zelf vormgegeven door de organisatie van een eigen buurtdag.

Bij de presentatie van Maastricht als kandidaat voor de titel Culturele Hoofdstad in september 2013 werden alle buurtvlaggen getoond. De Wolderse buurtvlag is ontworpen door Ruben Oppenheimer. Maastricht zal in 2018 geen Culturele Hoofdstad zijn, maar de vlag zal bij acitiveiten die de hele buurt betreffen worden gebruikt.

 

Tongerseweg

Begin november 2013 heeft het Buurtplatform Wolder een bijeenkomst bijgewoond van de gemeente over de uitvoering van de werkzaamheden aan de Tongerseweg in Wolder, in het bijzonder de nieuw aan te leggen oversteekplaats. Namens het buurtplatform was de voorzitter van het buurtplatform, de heer Gadet, aanwezig en hij kwam daar buitengewoon teleurgesteld van terug, omdat alle eerder gedane toezeggingen en verwachtingen volledig waren teruggedraaid, na een periode van jarenlang moeizaam overleg met ambtenaren en B&W, onderzoeken van verkeersbureaus, en informatie-avonden. Het hele traject was doorlopen, en nu puntje bij paaltje komt, zou er gewoonweg niets worden uitgevoerd.

Na dit overleg is contact opgenomen met wethouder Nuss, waarbij het buurtplatform de hoop uitsprak dat e.e.a. tijdens een gepland overleg op 14 november zou kunnen worden rechtgezet. De heer Nuss zegde toe zich vooraf op de hoogte te zullen stellen van de geschiedenis en samen met de ambtenaren en het buurtplatform naar een oplossing te willen zoeken.
Uit het overleg op 14 november is het volgende gekomen:

  1. De aanvraag voor 50 km is goedgekeurd door België (gewest); nu is het nog wachten op de handtekening van de minister.
  2. Door gemeente wordt nog gekeken of er extra borden/signalen kunnen worden gegeven dat de max. snelheid 50 km is als men Maastricht binnenkomt.
  3. Oppimpen van oversteekplaats bij de school is akkoord; tijdens een volgende vergadering komt men met een voorstel.
  4. Middengeleider met oversteek op Tongerseweg iets richting Maastricht vanaf het kruispunt met de Pletzersstraat, is in principe ook akkoord, maar de plaats moet nog bepaald worden. Het is nog niet helemaal zeker, maar men probeert hem zo kort mogelijk bij de oversteek vanuit de Pletzersstraat te krijgen.
  5. Het aantal overstekers wordt niet opnieuw geteld. Daar wilde het hoofd verkeer op aan sturen om aan te tonen dat er niet veel oversteekverkeer was. Het buurtplatform heeft aangevoerd dat dat al allemaal is uitgevoerd door het onderzoeksbureau.
    De heer Nuss heeft ook aan het hoofd verkeer aangegeven dat er iets moet gebeuren.
    Voor Kerstmis verwacht het buurtplatform in ieder geval een nieuw voorstel. Dan zal er wel geen definitief voorstel op tafel liggen, maar het buurtplatform is toch gematigd positief over de verdere gang van zaken.

Door hier te klikken, kunt u de detailtekening bekijken.

 

Castermans I

Het terrein Castermans I zal tijdelijk worden gebruikt door de scouting. Zij zullen met name op de woens- en zaterdagen hiervan gebruik maken om activiteiten te laten plaatsvinden voor de kinderen.

 

Kindcentrum Wolder: Peuterspeelzaal Pinokkio en Basisschool Petrus en Paulus

Geachte ouders/verzorgers,

Wellicht bent u op zoek naar een peuterspeelzaal of basisschool voor uw zoon/dochter in de nabijheid van de wijken Wolder/Campagne/Daalhof. Basisschool Petrus en Paulus en peuterspeelzaal Pinokkio zijn onderdeel van het kindcentrum Wolder. Mocht u meer informatie wensen over peuterspeelzaal of school wensen, dan kunt u telefonisch contact opnemen 043-3431399. U kunt altijd individueel een afspraak maken. Voor nadere informatie over de schoo: www.petrusenpaulus-bs.nl.

 

Gratis sporten in Wolder!

De gemeente Maastricht organiseert in samenwerking met Trajekt verschillende sportieve activiteiten. Bent u benieuwd wat er in Wolder wordt aangeboden? Bekijk dan onderstaand overzicht en doe een keer mee! Deze activiteiten zijn gratis.

 

Sportief wandelen Maandag 10.00-11.00 uur Volwassenen en senioren Sportpark Wolder Heukelommerweg (vv Leonidas)
Petanque/Jeu de boules Donderdag 13.30-16.00 uur Volwassenen en senioren Café 'De aw Smidse' Wolder
Streetdance Donderdag 15.30-16.30 Jeugd/jongeren Gymzaal Wolder, Tongerseweg 345a

 

Voor meer informatie kijkt u op Maastricht Sport of de facebookpagina: https://www.facebook.com/MaastrichtSport?ref=hl

 

Bericht van de wijkagent

De politie verzoekt buurtbewoners melding te blijven maken van drugsoverlast als deze zich voordoet. Alle meldingen worden geregistreerd. Overlast kan telefonisch worden gemeld op nr. 0900-8844.


Parochieblad van Wolder en Daalhof is ook digitaal beschikbaar.

Klik hier voor de link naar de laatste nummers.


Ouderensoos

Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30h is er ouderensoos in Wolder. Gratis en geheel vrijblijvend in het Parochiehuis aan de Tongerseweg. Klik hier voor de folder.Dossiers

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggesties en/of tips:
buurtplatformwolder@gmail.com

Secretariaat:
Veulenerbank 16, 6213 JT Maastricht, t.a.v. de secretaris Frank Cörvers

Klacht over de woonomgeving of de groenvoorziening:
Klantenmeldpunt van de gemeente Maastricht, tel. 043-3504000, toets 1.
Vraag eventueel naar Ingrid Habets

melding maken in verband met de openbare orde, veiligheid, drugshandel, etc. wijkagent Han Koch tel. 0900-88443

Sponsoren: